Continuïteitsmaximalisatie programma voor mkb-ondernemingen van start

Ondernemers die zich op termijn willen terugtrekken uit hun succesvolle mkb-bedrijf, maar tegelijkertijd de continuïteit van hun onderneming willen waarborgen, kunnen een beroep doen op het continuïteitsmaximalisatieprogramma dat is opgezet door het Verenigd Ondernemers Fonds en zal worden uitgevoerd door UPD.   Ondernemers willen ondernemen Het Verenigd Ondernemers Fonds is in 2017 aan de ene…